17th FilmAT Festival Awards


Category Biographies

International Competition

1st prize
„The longest mission of a priest that was not bow to the bullets” / „Najdłuższa misja księdza co kulom się nie kłaniał”
Północna TV / 2021

Close Menu