18th FilmAT Festival Awards

CORPORATE & INSTITUTIONAL FILMS

Human Concerns & Social Issues

1st prize
”I bać się i być szczęśliwą”
Środowiskowy Dom Samopomocy

Close Menu